در حال بارگذاری ویدیو ...

کارشناسی فنی خودرو

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
بررسی لاستیک ها و تست آج
بعد از کارشناسی فنی خودرو ، کارشناس به سراغ لاستیک های ماشین می رود و وضعیت آن را بررسی می نماید . در زمان کارشناسی رینگ و لاستیک بخش هایی چون آج ، پله شدگی و میزان ضخامت لاستیک ها در بخش های مختلف آن با دقت بالایی انجام می گیرد .

علت این میزان حساست در کارشناسی این بخش ، تاثیر مستقیم لاستیک ها بر ایمنی خودرو در زمان حرکت می باشد که در صورت عدم سلامت آن احتمال وقوع حوادث دردناک و غیرقابل جبرانی می باشد . بنابراین کارشناسی زینگ و لاستیک با دستگاه های مدرن صورت می گیرد که از نتیجه نهایی اطمینان داشته باشید .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کارشناسی فنی خودرو

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
بررسی لاستیک ها و تست آج
بعد از کارشناسی فنی خودرو ، کارشناس به سراغ لاستیک های ماشین می رود و وضعیت آن را بررسی می نماید . در زمان کارشناسی رینگ و لاستیک بخش هایی چون آج ، پله شدگی و میزان ضخامت لاستیک ها در بخش های مختلف آن با دقت بالایی انجام می گیرد .

علت این میزان حساست در کارشناسی این بخش ، تاثیر مستقیم لاستیک ها بر ایمنی خودرو در زمان حرکت می باشد که در صورت عدم سلامت آن احتمال وقوع حوادث دردناک و غیرقابل جبرانی می باشد . بنابراین کارشناسی زینگ و لاستیک با دستگاه های مدرن صورت می گیرد که از نتیجه نهایی اطمینان داشته باشید .