در حال بارگذاری ویدیو ...

تست سلامت ماشین در کجا انجام می شود؟

balad car
balad car

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/
برای بالا رفتن سرعت کارشناسی ماشین به درخواست شما در محل مورد نظرتان انجام می شود . کارشناسان کاربلد در کمتر از 30 دقیقه بعد از هماهنگی های انجام شده در محل حاضر می شوند تا در هزینه و زمان شما صرفه جویی کنند.

اما توصیه ما برای انتخاب مکان کارشناسی به نتیجه نهایی تست سلامت خودرو کمک شایانی می کند . سعی کنید محلی را انتخاب نمایید که از نظر فضا امکان حرکت کارشناس در اطراف خودرو را داشته باشد و از همه مهم تر نور کافی در مکان باشد تا تمام جزییات به خوبی چک شود . اگر در جایی کارشناسی انجام شود که خلوت باشد کمک می کند تا به خوبی تست رانندگی انجام گیرد و بخش های مختلف فی و شاسی و کمک ها و چرخ ها بررسی شوند و از متضرر شدن شما جلوگیری شود .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تست سلامت ماشین در کجا انجام می شود؟

۰ لایک
۰ نظر

https://www.car-balad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/
برای بالا رفتن سرعت کارشناسی ماشین به درخواست شما در محل مورد نظرتان انجام می شود . کارشناسان کاربلد در کمتر از 30 دقیقه بعد از هماهنگی های انجام شده در محل حاضر می شوند تا در هزینه و زمان شما صرفه جویی کنند.

اما توصیه ما برای انتخاب مکان کارشناسی به نتیجه نهایی تست سلامت خودرو کمک شایانی می کند . سعی کنید محلی را انتخاب نمایید که از نظر فضا امکان حرکت کارشناس در اطراف خودرو را داشته باشد و از همه مهم تر نور کافی در مکان باشد تا تمام جزییات به خوبی چک شود . اگر در جایی کارشناسی انجام شود که خلوت باشد کمک می کند تا به خوبی تست رانندگی انجام گیرد و بخش های مختلف فی و شاسی و کمک ها و چرخ ها بررسی شوند و از متضرر شدن شما جلوگیری شود .