در حال بارگذاری ویدیو ...

سم پاشی در پاییز_ مشاوره واتساپ09138511997_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

فصل پاییز فصل شروع باغبانی و یکی از مهمترین فصل ها از نظر تغذیه و

سمپاشی میباشد

کارخانجات سبزینه مارال

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

سم پاشی در پاییز_ مشاوره واتساپ09138511997_سبزینه مارال یزد

۱ لایک
۰ نظر

فصل پاییز فصل شروع باغبانی و یکی از مهمترین فصل ها از نظر تغذیه و

سمپاشی میباشد

کارخانجات سبزینه مارال