در حال بارگذاری ویدیو ...

لحن در فن بیان

سایت توانا
سایت توانا

شاید نتوانیم برای لحن تعریفی جامع و کامل ارائه کنیم. اما آن چه که از همه نزدیک تر به مفهوم لحن می باشد و می تواند ماهیت آن را بر ملا سازد این تعریف است که «لحن، احساس گوینده ی سخن می باشد که بر کلام وی تسری پیدا می کند.»

صدای همه ما انسان ها دارای یک آهنگ درونی مختص به خودمان می باشد که به آن لحن گفته می شود، البته تن صدای خوب یعنی نحوه بیان لحن به صورت صحیح

این دقیقا یعنی آن که وقتی کسی چیزی می گوید باید احساس او در قبال آن چه گفته شده در صدا و بیان او در هنگام گفتن شنیده شود. بسیاری از افراد فاقد این چنین توانایی و ویژگی می باشند و همان طور که نسبت به امری در سخن گفتن شادی و شعف ندارند نسبت به چیزی که دچار ناراحتی و غم و تاسفی باشند هم واکنش نشان نمی دهند. این نوع سخن گفتن هیچ ارزشی ندارد، چرا که گفتن به این شکل با نگفتن آن تفاوتی ندارد و کسی که این گونه می گوید گویی که اصلا نمی گوید. برای داشتن یک سخنرانی اثر گذار باید
مقاله لحن در فن بیان در لینک زیر :
https://tavanaedu.com/%d9%84%d8%ad%d9%86-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

لحن در فن بیان

0 لایک
68 بازدید
0 کامنت

شاید نتوانیم برای لحن تعریفی جامع و کامل ارائه کنیم. اما آن چه که از همه نزدیک تر به مفهوم لحن می باشد و می تواند ماهیت آن را بر ملا سازد این تعریف است که «لحن، احساس گوینده ی سخن می باشد که بر کلام وی تسری پیدا می کند.»

صدای همه ما انسان ها دارای یک آهنگ درونی مختص به خودمان می باشد که به آن لحن گفته می شود، البته تن صدای خوب یعنی نحوه بیان لحن به صورت صحیح

این دقیقا یعنی آن که وقتی کسی چیزی می گوید باید احساس او در قبال آن چه گفته شده در صدا و بیان او در هنگام گفتن شنیده شود. بسیاری از افراد فاقد این چنین توانایی و ویژگی می باشند و همان طور که نسبت به امری در سخن گفتن شادی و شعف ندارند نسبت به چیزی که دچار ناراحتی و غم و تاسفی باشند هم واکنش نشان نمی دهند. این نوع سخن گفتن هیچ ارزشی ندارد، چرا که گفتن به این شکل با نگفتن آن تفاوتی ندارد و کسی که این گونه می گوید گویی که اصلا نمی گوید. برای داشتن یک سخنرانی اثر گذار باید
مقاله لحن در فن بیان در لینک زیر :
https://tavanaedu.com/%d9%84%d8%ad%d9%86-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af/

آموزش