در حال بارگذاری ویدیو ...

مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1505/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل گرمایش بافت سرطانی کبد با استفاده از امواج مایکروویو می پردازیم. یکی از روش های از بین بردن بافت های سرطانی، رساندن دمای آن به دمای بحرانی است که باعث از بین رفتن بافت سرطانی می شود. در این مدل سازی با قرار دادن یک آنتن مایکروویو درون بافت سرطانی و انتشار امواج توسط آن با فرکانس مشخص، گرما تولید می-شود. همچنین در این مدل سازی برای کاهش حجم محاسبات، ابتدا فیزیک الکترومغناطیس در حوزه فرکانس حل شده، سپس از فیزیک انتقال حرارت در حوزه زمان استفاده می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهید شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Bioheat Transfer, Electromagnetic wave)
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ تعریف خواص بافت و آنتن
◄ انجام تنظیمات مربوط به فیزیک الکترومغناطیس
◄ انتخاب مدل آرنیوس برای محاسبه میزان آسیب دیدگی بافت(Arrhenius Kinetics)
◄ افزودن یک چشمه حرارتی الکترومغناطیس(Electromagnetic Heating)
◄ شبکه بندی مناسب و افزودن یک مرحله حل ناپایا
◄ محاسبه مقدار انرژی جذب شده در بافت
◄ رسم نمودار تغییرات دما و میزان آسیب دیدگی بافت(Temperature, Fraction of Necrotic Tissue)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1505/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل گرمایش بافت سرطانی کبد با استفاده از امواج مایکروویو می پردازیم. یکی از روش های از بین بردن بافت های سرطانی، رساندن دمای آن به دمای بحرانی است که باعث از بین رفتن بافت سرطانی می شود. در این مدل سازی با قرار دادن یک آنتن مایکروویو درون بافت سرطانی و انتشار امواج توسط آن با فرکانس مشخص، گرما تولید می-شود. همچنین در این مدل سازی برای کاهش حجم محاسبات، ابتدا فیزیک الکترومغناطیس در حوزه فرکانس حل شده، سپس از فیزیک انتقال حرارت در حوزه زمان استفاده می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهید شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Bioheat Transfer, Electromagnetic wave)
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ تعریف خواص بافت و آنتن
◄ انجام تنظیمات مربوط به فیزیک الکترومغناطیس
◄ انتخاب مدل آرنیوس برای محاسبه میزان آسیب دیدگی بافت(Arrhenius Kinetics)
◄ افزودن یک چشمه حرارتی الکترومغناطیس(Electromagnetic Heating)
◄ شبکه بندی مناسب و افزودن یک مرحله حل ناپایا
◄ محاسبه مقدار انرژی جذب شده در بافت
◄ رسم نمودار تغییرات دما و میزان آسیب دیدگی بافت(Temperature, Fraction of Necrotic Tissue)

آموزش