در حال بارگذاری ویدیو ...

مدلسازی تخریب تومور کبدی

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1504/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل تخریب بافت سرطانی کبد با استفاده از افزایش دمای بافت سرطانی می-پردازیم. یکی از روش های از بین بردن بافت های سرطانی، رساندن دمای آن به دمای بحرانی است که باعث از بین رفتن بافت سرطانی می شود به چنین فرایندی Ablation هم گفته می شود. در این مسأله با قرار دادن یک پراب چهار شاخکه و عبور جریان الکتریکی از آن، افزایش دمای موضعی در بافت اتفاق می افتد. همچنین در این مدل سازی میزان آسیب دیدگی بافت با استفاده از رابطه آرنیوس محاسبه می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Bioheat Transfer, Electric Current)
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ تعریف خواص بافت، خون و پراب
◄ انجام تنظیمات مربوط به جریان الکتریکی
◄ انتخاب مدل آرنیوس برای محاسبه میزان آسیب دیدگی بافت(Arrhenius Kinetics)
◄ افزودن یک جامد به فیزیک بایوهیت
◄ افزودن یک چشمه حرارتی الکترومغناطیس(Electromagnetic Heating)
◄ شبکه بندی مناسب و تنظیم حلگر
◄ رسم نمودار تغییرات دما و میزان آسیب دیدگی بافت(Temperature, Fraction of Necrotic Tissue)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدلسازی تخریب تومور کبدی

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1504/
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل تخریب بافت سرطانی کبد با استفاده از افزایش دمای بافت سرطانی می-پردازیم. یکی از روش های از بین بردن بافت های سرطانی، رساندن دمای آن به دمای بحرانی است که باعث از بین رفتن بافت سرطانی می شود به چنین فرایندی Ablation هم گفته می شود. در این مسأله با قرار دادن یک پراب چهار شاخکه و عبور جریان الکتریکی از آن، افزایش دمای موضعی در بافت اتفاق می افتد. همچنین در این مدل سازی میزان آسیب دیدگی بافت با استفاده از رابطه آرنیوس محاسبه می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Bioheat Transfer, Electric Current)
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ تعریف خواص بافت، خون و پراب
◄ انجام تنظیمات مربوط به جریان الکتریکی
◄ انتخاب مدل آرنیوس برای محاسبه میزان آسیب دیدگی بافت(Arrhenius Kinetics)
◄ افزودن یک جامد به فیزیک بایوهیت
◄ افزودن یک چشمه حرارتی الکترومغناطیس(Electromagnetic Heating)
◄ شبکه بندی مناسب و تنظیم حلگر
◄ رسم نمودار تغییرات دما و میزان آسیب دیدگی بافت(Temperature, Fraction of Necrotic Tissue)

آموزش