در حال بارگذاری ویدیو ...

مدلسازی میکرومیکسر الکترواسموتیک

comsolfile
comsolfile

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1503 /
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل اختلاط دو سیال با غلظت های متفاوت با استفاده از جریان الکترواسموتیک می پردازیم. هنگامی که یک الکترولیت با سطح جامدی در تماس باشد بیشتر سطح جامد باردار شده و به تبع آن یک لایه نازک از سیال نزدیک دیواره باردار می شود. این لایه نازک به لایه دوگانه الکتریکی یا Electric Double Layer معروف است. هنگامی که یک جریان الکتریکی خارجی اعمال شود، سیال نزدیک دیواره در جهت میدان الکتریکی شروع به حرکت می کند که به آن حرکت الکترواسموتیک گفته می شود. در این مدل سازی از اثرات این حرکت برای اختلاط دو سیال استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مسأله (Laminar Flow, Electric Current, Chemical Species )
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای و توابع مورد نیاز
◄ تعریف خواص سیال
◄ افزایش مرتبه گسسته سازی معادلات
◄ تعریف سرعت الکترواسموتیک بر اساس مدل Helmholez Smoluchowski
◄ تنظیم فیزیک های انتخاب شده(شرایط مرزی، اولیه و ...)
◄ تعریف غلظت سیالات در ورودی به کمک تابع پله(Concentration)
◄ شبکه بندی مناسب و افزایش دقت محاسبات
◄ ایجاد کانتور مناسب غلظت، سرعت و خطوط جریان

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مدلسازی میکرومیکسر الکترواسموتیک

۰ لایک
۰ نظر

آدرس دریافت آموزش: http://comsolfile.ir/c1503 /
در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل اختلاط دو سیال با غلظت های متفاوت با استفاده از جریان الکترواسموتیک می پردازیم. هنگامی که یک الکترولیت با سطح جامدی در تماس باشد بیشتر سطح جامد باردار شده و به تبع آن یک لایه نازک از سیال نزدیک دیواره باردار می شود. این لایه نازک به لایه دوگانه الکتریکی یا Electric Double Layer معروف است. هنگامی که یک جریان الکتریکی خارجی اعمال شود، سیال نزدیک دیواره در جهت میدان الکتریکی شروع به حرکت می کند که به آن حرکت الکترواسموتیک گفته می شود. در این مدل سازی از اثرات این حرکت برای اختلاط دو سیال استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مسأله (Laminar Flow, Electric Current, Chemical Species )
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای و توابع مورد نیاز
◄ تعریف خواص سیال
◄ افزایش مرتبه گسسته سازی معادلات
◄ تعریف سرعت الکترواسموتیک بر اساس مدل Helmholez Smoluchowski
◄ تنظیم فیزیک های انتخاب شده(شرایط مرزی، اولیه و ...)
◄ تعریف غلظت سیالات در ورودی به کمک تابع پله(Concentration)
◄ شبکه بندی مناسب و افزایش دقت محاسبات
◄ ایجاد کانتور مناسب غلظت، سرعت و خطوط جریان

آموزش