در حال بارگذاری ویدیو ...

فروشنده حرفه ای نسبت به فروش پایین حساس می شود 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

فروش و نمودارهای مربوط به آن مهمترین ورطه آماری موجد برای کسب و کار است.فروشنده و صاحب کسب و کار حرفه ای همیشه سنسورهایی فعال نسبت به کاهش میزان فروش دارند و به محض کوچکترین ترولانسی در نمودار فروش واکنشی جدی به آن نشان می دهند.همیشه نباید منتظر برای اعتراض مشتری باشید.مشتری هزاران دغدغه ی فکری دارد که محصول شما یکی از آنهاست.آنها به محض وجود مشکل شما را کنار می گذارند حال این شمایید که می توانید نسبت به این داستان بی تفاوت باشید یا با حل و فصل آن مشتری خود را حفظ کنید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال