در حال بارگذاری ویدیو ...

Pneumothorax on Ultrasound - FAST Exam Explained Clearly

Teb in a Nutshell
Teb in a Nutshell

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=2EYc8UO4crY&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=4

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

Pneumothorax on Ultrasound - FAST Exam Explained Clearly

۰ لایک
۰ نظر

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=2EYc8UO4crY&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=4

علم و فن آوری