در حال بارگذاری ویدیو ...

Lung Ultrasound Explained (Point of Care, Bedside, Clinical)

Teb in a Nutshell
Teb in a Nutshell

در صورت امکان لطفا ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=_Q0cTG3ZlHk&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=6
این ویدئو اولین ویدئو از کورس سونوگرافی ریه MedCram است که شامل ۴ بخش و ۴۸ ویدئو میباشد. در صورت تمایل میتوانید برای خرید کورس به صورت کامل به این سایت مراجعه کنید.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

Lung Ultrasound Explained (Point of Care, Bedside, Clinical)

۰ لایک
۰ نظر

در صورت امکان لطفا ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=_Q0cTG3ZlHk&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=6
این ویدئو اولین ویدئو از کورس سونوگرافی ریه MedCram است که شامل ۴ بخش و ۴۸ ویدئو میباشد. در صورت تمایل میتوانید برای خرید کورس به صورت کامل به این سایت مراجعه کنید.

علم و فن آوری