در حال بارگذاری ویدیو ...

نرخ بازده داخلی (IRR) چیست؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

هدف نهایی IRR شناسایی نرخ تنزیل است. ابتدا برای آن دسته از خوانندگانی که ممکن است با مفهوم «نرخ تنزیل» آشنا نباشند و یا فراموش کنند باید بگوییم، مقدار نرخ تنزیل در واقع میزان کاهش و کاهش است که ارزش یک سرمایه در طول نسبت به ارزش امروز آن کسب می‌کند. در واقع تنزیل را با این مفهوم که “هر یک تومان امروز از، هر یک تومان فردا ارزش بیشتری دارد” تبعیت می‌کند.
https://ostadhesab.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-irr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرخ بازده داخلی (IRR) چیست؟✅

۰ لایک
۰ نظر

هدف نهایی IRR شناسایی نرخ تنزیل است. ابتدا برای آن دسته از خوانندگانی که ممکن است با مفهوم «نرخ تنزیل» آشنا نباشند و یا فراموش کنند باید بگوییم، مقدار نرخ تنزیل در واقع میزان کاهش و کاهش است که ارزش یک سرمایه در طول نسبت به ارزش امروز آن کسب می‌کند. در واقع تنزیل را با این مفهوم که “هر یک تومان امروز از، هر یک تومان فردا ارزش بیشتری دارد” تبعیت می‌کند.
https://ostadhesab.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-irr-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

آموزش