در حال بارگذاری ویدیو ...

مفروضات حسابداری چیست؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

برای تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی قابل اعتماد و ثبت دقیق اطلاعات مالی، به استانداردهایی نیاز داریم که مورد قبول همه باشد. این مفروضات مفروضات حسابداری هستند. در واقع، کسب و کارها از مفروضات حسابداری برای ارائه صورت های مالی به سازمان مربوطه خود استفاده می کنند.
https://ostadhesab.com/%d9%85%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مفروضات حسابداری چیست؟✅

۰ لایک
۰ نظر

برای تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی قابل اعتماد و ثبت دقیق اطلاعات مالی، به استانداردهایی نیاز داریم که مورد قبول همه باشد. این مفروضات مفروضات حسابداری هستند. در واقع، کسب و کارها از مفروضات حسابداری برای ارائه صورت های مالی به سازمان مربوطه خود استفاده می کنند.
https://ostadhesab.com/%d9%85%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

آموزش