در حال بارگذاری ویدیو ...

اعتبار اسنادی چیست؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

به اسنادی که توسط مؤسسات مالی صادر می شود و تعهد پرداخت مقداری وجه است که عمدتاً در امور پولی تجاری استفاده می شود، اعتبار اسنادی یا LC نامیده می شود. اعتبار اسنادی تعهدی از طرف بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. در تجارت بین الملل وقتی خریدار از یک کشور و فروشنده ای از کشور دیگر معامله ای انجام می دهند، اعتبار اسنادی اهمیت زیادی پیدا می کند. برای تکمیل معامله، علاوه بر اعتبار اسنادی که نقش اساسی دارد، مواردی مانند: شخص یا شرکت فروشنده، بانک یا مؤسسه مالی گشاینده (از طرف خریدار)، بانک صادرکننده (از طرف خریدار) از طرف فروشنده) نیز مهم هستند.
https://ostadhesab.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اعتبار اسنادی چیست؟✅

۰ لایک
۰ نظر

به اسنادی که توسط مؤسسات مالی صادر می شود و تعهد پرداخت مقداری وجه است که عمدتاً در امور پولی تجاری استفاده می شود، اعتبار اسنادی یا LC نامیده می شود. اعتبار اسنادی تعهدی از طرف بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. در تجارت بین الملل وقتی خریدار از یک کشور و فروشنده ای از کشور دیگر معامله ای انجام می دهند، اعتبار اسنادی اهمیت زیادی پیدا می کند. برای تکمیل معامله، علاوه بر اعتبار اسنادی که نقش اساسی دارد، مواردی مانند: شخص یا شرکت فروشنده، بانک یا مؤسسه مالی گشاینده (از طرف خریدار)، بانک صادرکننده (از طرف خریدار) از طرف فروشنده) نیز مهم هستند.
https://ostadhesab.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa/

آموزش