در حال بارگذاری ویدیو ...

وکیل مالیاتی کیست؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

در تعریف ساده، مالیات یک سهم اجباری است که توسط دولت از مشاغل و همچنین افراد اخذ می شود. درآمد مالیاتی در فعالیت های دولتی، خدمات عمومی از جمله راه سازی، مدارس، تامین اجتماعی، بیمه و مسائل درمانی و … استفاده می شود و در ایران مالیات توسط سازمان امور مالیاتی زیر نظر وزارت دارایی و امور اقتصادی اخذ می شود.
https://ostadhesab.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

وکیل مالیاتی کیست؟✅

۰ لایک
۰ نظر

در تعریف ساده، مالیات یک سهم اجباری است که توسط دولت از مشاغل و همچنین افراد اخذ می شود. درآمد مالیاتی در فعالیت های دولتی، خدمات عمومی از جمله راه سازی، مدارس، تامین اجتماعی، بیمه و مسائل درمانی و … استفاده می شود و در ایران مالیات توسط سازمان امور مالیاتی زیر نظر وزارت دارایی و امور اقتصادی اخذ می شود.
https://ostadhesab.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

آموزش