در حال بارگذاری ویدیو ...

چرخه حسابداری چیست؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

چرخه حسابداری (چرخه حسابداری)مراحل ارزیابی عملکرد یک شرکت اقتصادی در طول دوره مالی دوره از ابتدا تا پایان سال مالی است. چرخه حسابداری با هدف کاهش اشتباهات در دوره های مالی، تهیه یک صورت مالی کامل و بی عیب و نقص است.
https://ostadhesab.com/%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چرخه حسابداری چیست؟✅

۰ لایک
۰ نظر

چرخه حسابداری (چرخه حسابداری)مراحل ارزیابی عملکرد یک شرکت اقتصادی در طول دوره مالی دوره از ابتدا تا پایان سال مالی است. چرخه حسابداری با هدف کاهش اشتباهات در دوره های مالی، تهیه یک صورت مالی کامل و بی عیب و نقص است.
https://ostadhesab.com/%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

آموزش