در حال بارگذاری ویدیو ...

اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی اصطلاحاتی نیستند که فقط در استفاده شوند. حسابداریبیایید از آنها بشنویم، اما این عبارات در بحث های مختلف به ویژه بحث های حقوقی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اگر می خواهیم دو مورد از موارد متداول حسابداری را بررسی کنیم ، باید به شرایط اشخاص حقوقی و اشخاص طبیعی برویم. فرقی نمی کند موضوع مالیاتی باشد ، بیمه ، سیستم حقوق و دستمزد باشد. در شرکت های سهامی یا هر موضوع دیگری بالاخره نامی از این عبارات را خواهیم شنید. اما بسیاری از افرادی که با این اصطلاحات آشنا هستند، با آنها آشنا نیستند، بنابراین تعاریف اشتباهی از این اصطلاحات در ذهن آنها شکل گرفته است.
https://ostadhesab.com/%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f%e2%9c%85/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند؟✅

۰ لایک
۰ نظر

اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی اصطلاحاتی نیستند که فقط در استفاده شوند. حسابداریبیایید از آنها بشنویم، اما این عبارات در بحث های مختلف به ویژه بحث های حقوقی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اگر می خواهیم دو مورد از موارد متداول حسابداری را بررسی کنیم ، باید به شرایط اشخاص حقوقی و اشخاص طبیعی برویم. فرقی نمی کند موضوع مالیاتی باشد ، بیمه ، سیستم حقوق و دستمزد باشد. در شرکت های سهامی یا هر موضوع دیگری بالاخره نامی از این عبارات را خواهیم شنید. اما بسیاری از افرادی که با این اصطلاحات آشنا هستند، با آنها آشنا نیستند، بنابراین تعاریف اشتباهی از این اصطلاحات در ذهن آنها شکل گرفته است.
https://ostadhesab.com/%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f%e2%9c%85/

آموزش