در حال بارگذاری ویدیو ...

هزینه های مالیاتی قابل قبول چیست؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی، یک موضوع مهم در هر شغلی است، چه برای افرادی که حقوقی هستند یا واقعی. اهمیت این بحث این است که فصلی از قانون مالیات های مستقیم به موضوع هزینه های قابل قبول و استهلاک اختصاص دارد.
https://ostadhesab.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

هزینه های مالیاتی قابل قبول چیست؟✅

۰ لایک
۰ نظر

هزینه های قابل قبول مالیاتی، یک موضوع مهم در هر شغلی است، چه برای افرادی که حقوقی هستند یا واقعی. اهمیت این بحث این است که فصلی از قانون مالیات های مستقیم به موضوع هزینه های قابل قبول و استهلاک اختصاص دارد.
https://ostadhesab.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%9c%85/

آموزش