در حال بارگذاری ویدیو ...

دادرسی مالیاتی چیست✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

فرایند دادخواهی مالیاتی به مراحلی اطلاق می‌شود که مالیات‌دهنده می‌تواند برای اعتراض به تشخیص مالیات یا فرآیند وصول مالیات انجام دهد. رسیدگی های مالیاتی در ایران به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود و در مجموع 7 مرجع رسیدگی مالیاتی وجود دارد.

در نتیجه، فرآیندی که مؤدی از فرم تشخیص مالیات تا مرحله نهایی پرداخت طی می‌کند، فرآیند رسیدگی نامیده می‌شود.
https://ostadhesab.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-0-%d8%aa%d8%a7-100-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دادرسی مالیاتی چیست✅

۰ لایک
۰ نظر

فرایند دادخواهی مالیاتی به مراحلی اطلاق می‌شود که مالیات‌دهنده می‌تواند برای اعتراض به تشخیص مالیات یا فرآیند وصول مالیات انجام دهد. رسیدگی های مالیاتی در ایران به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود و در مجموع 7 مرجع رسیدگی مالیاتی وجود دارد.

در نتیجه، فرآیندی که مؤدی از فرم تشخیص مالیات تا مرحله نهایی پرداخت طی می‌کند، فرآیند رسیدگی نامیده می‌شود.
https://ostadhesab.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-0-%d8%aa%d8%a7-100-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7/

آموزش