در حال بارگذاری ویدیو ...

ارزش فعلی خالص NPV چیست؟✅

۰ نظر گزارش تخلف
استاد حسابداری مالیاتی
استاد حسابداری مالیاتی

ارزش فعلی خالص (NPV) تفاوت بین هزینه های راه اندازی سرمایه گذاری است. و تمام جریان های درآمد حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص پرداخت می شود. در واقع برای سرمایه گذاران مهم است که بدانند چقدر سود کرده اند. در این مورد، ارزش فعلی خالص در بودجه ریزی و برنامه ریزی سرمایه گذاری مهم است تا به راحتی بتوانند سودآوری فرآیند یا پروژه سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کنند.
https://ostadhesab.com/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-npv-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ارزش فعلی خالص NPV چیست؟✅

۰ لایک
۰ نظر

ارزش فعلی خالص (NPV) تفاوت بین هزینه های راه اندازی سرمایه گذاری است. و تمام جریان های درآمد حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص پرداخت می شود. در واقع برای سرمایه گذاران مهم است که بدانند چقدر سود کرده اند. در این مورد، ارزش فعلی خالص در بودجه ریزی و برنامه ریزی سرمایه گذاری مهم است تا به راحتی بتوانند سودآوری فرآیند یا پروژه سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کنند.
https://ostadhesab.com/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-npv-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8/

آموزش